• Direnmenin Estetiği Atölyesi
  Devam Ediyor.
  Online
  Resimden edebiyata, sanat tarihinden arkeolojiye, estetikten politikaya farklı disiplinlerden sunumların yapılacağı atölye 13 Ekim tarihinde başlıyor.
 • Polisiye Edebiyat Atölyesi
  Yakında...
  Online
  Polisiye edebiyat yazar Suphi Varım'ın yürütücülüğündeki atölyede, polisiye edebiyatın ortaya çıkmasını sağlayan toplumsal ve tarihsel koşullar, polisiye öykü ya da romanların yazımındaki teknikler, yerli ve yabancı örneklerle ele alınacak.
 • Fotoğrafta Makro Estetiği Atölyesi
  Yakında...
  Online
  Atölyede yakın plan çekimlerde ölçek değişikliğinin yarattığı estetik olanaklar örneklerle tartışılacak, aydınlatma, optik, stabilizasyon gibi konulardaki sorunlar ve çözümleri uygulamalı olarka çalışılacaktır.
 • Eylemde Sanat: Yürümek
  Yakında...
  Online
  Yakında...
  Online
  Bu seminer programı kültür tarihinin bir parçası olarak yürüme eyleminin çağdaş sanat yapıtlarındaki kullanımını sanat tarihsel bir perspektifle incelemektedir.
 • Klasikleri Okuma Atölyesi - Victor Hugo / Sefiller
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  Online
  Fransız edebiyatının kilometre taşı olarak bilinen bu eseriyle realizm akımı incelenirken bir yandan da Fransız Devriminin tarihsel arka planı ve dönemin Avrupa'sı ele alınacak.
 • Klasikleri Okuma Atölyesi - Balzac / Vadideki Zambak
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  Online
  Fransız edebiyatının klasik eserlerinden olan Vadideki Zambak romanı ile hem dönemin Fransa'sına hem de Balzac'ın edebiyattaki önemine dair bir yolculuğa çıkıyoruz.
 • Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu'nu Anlamak
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  ONLINE
  Neden Koleksiyoner olmalı? Nasıl bir yöntem geliştirmeli? Güncel sanat piyasasına dair analizler ve bilgiler...
 • Özcan Yurdalan ile Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  Online
  Uygulamalı atölye çalışması katılımcı yöntemle gerçekleştirilir. Etik, estetik, dil, anlatım ve yaratıcılık konularında teorik ve pratik çalışmalar yapılır. Hangi türden olursa olsun görüntü kaydedebilen bir cihaza sahip olmak yeterlidir.
 • Orhan Kemal Öykü Atölyesi
  Yakında...
  Online
  Atölye boyunca Orhan Kemal öykücülüğünün izi kitapları üzerinden sürülecek, tarihsel bütünlüğü içinde değerlendirilecek, öykülerinin temel yapıtaşları ve gelişimi ortaya çıkarılacaktır.
 • Göbeklitepe'yi Anlamak
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  Online
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  Online
  Yakın zamanda keşfedilen ve "insanlığın merkezi" olarak tartışılan Göbeklitepe'nin tarihine ve insanlık tarihindeki yeri ve önemine dair bir çalışmaya davet ediyoruz sizleri.
 • Klasik Müzik Tarihinden Portreler
  Yakında...
  Online
  Sunumlarını Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Yusuf Yalçın'ın yapacağı ve dört hafta sürecek atölyede, klasik müziğin tarihinden 4 önemli isim, eserleri ve yaşadıkları dönemlerin toplumsal ve kültürel özellikleri ile incelenecek.
 • Arkeoloji ve Fotoğraf Atölyesi
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  Online
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  Online
  Arkeolog, fotoğrafçı, Aktüel Arkeoloji dergisi fotoğraf editörü Aykan Özener ile Arkeoloji ve Fotoğraf üzerine 4 hafta…
 • Klasikleri Okuma Atölyesi - Don Kişot
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  Online
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  Online
  17. yüzyılın başlarında kaleme alınan romanın tarihsel arka planının ve dönemin sosyo-ekonomik özelliklerinin inceleneceği atölyemizde görüşmek dileğiyle...
 • Mutfağın Penceresinden İlkçağ Tarihi
  Yakında...
  Online
  İnsanlığın yerleşik hayata geçişi ve tarıma başlaması, avcı-toplayıcı dönemden beslenmenin planlanmasına doğru yolculuğu...
 • Edebiyatın Penceresinden Tiyatro Tarihi
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  ONLINE
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  ONLINE
  Tiyatro tarihini edebiyatla buluşturacak atölye, edebi ürünlerin penceresinden tiyatro tarihini ele alacak.
 • Klasikleri Okuma Atölyesi - Faust
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  Online
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  Online
  Faust ile birlikte klasik dönem romantik eserlere giriş yapılırken dönemin diğer sanat türlerinde nasıl yankı bulduğu ve metnin tarihsel arka planı ele alınacak.
 • İran Sinemasında Gerçeğin Yansımaları
  Yakında...
  Online
  Bu atölyede dört yönetmen üzerinden, İran sinemasının gerçeği yakalama ve sunmadaki kendine özgü yaklaşımı anlatılmaya ve çözümlenmeye, sinema üzerinden toplumsal değişimlere dair okumalar yapılmaya çalışılacaktır.
 • Fotoğraflar Ne Diyebilir ki?
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  ONLINE
  Yapıldı/Tekrarlanacak
  ONLINE
  Görsel sanatlarla ve görsel iletişim ile ilgilenen herkes için...