Yapıldı/Tekrarlanacak... | ONLINE

Çocuklarla Felsefe Atölyesi

Çocuklarla Felsefe Atölyesi

Yapıldı/Tekrarlanacak...
ONLINE

Oturumlar bilgiyi ‘aktaran’ bir öğretmen tarafından değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya ve soruşturmaya teşvik eden bir ‘kolaylaştırıcı’ tarafından yürütülür. Oturum sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış, eğitmenin değil çocukların aktif katılımının ürünüdür.

Mersin'in ilk çocuk kitabevi olan MAVİ FİL Çocuk Kitap Evi ile birlikte hazırladığımız atölyenin yürütücülüğünü, Nişan Mesut Oyardı üstleniyor.

Atölye Programı

8-12 Yaş için;

Hayatımızın artık her yerine girmiş olan ve hem yetişkinlerin hem de çocuklarımızın bağımlı hale geldiği “yapay zeka” olgusunu; arkadaşlık, empati, bilgisayarlar, düşünme becerisi, dil, sorumluluk, bilgiye ulaşma, seçimler, insan olmak, bireysel kimlik gibi kavramlar çerçevesinde soruşturacağımız 4 oturumluk bir süreç yürüteceğiz.

Atölye Yürütücüsü Nişan Mesut Oyardı kimdir?

Mersin Üniversitesi Felsefe Mezunu.

Mersin'in ilk çocuk kitap evi olan Mavi Fil'de, çeşitli anaokulu ve ilkokullarda, Çocuklarla Felsefe Atölyeleri yürütmektedir.

Çocuklarla Felsefe Nedir?

Çocuklarla Felsefe (Philosophy for Children), Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagojik yöntemdir. 

Lipman, 1960’lı yıllarda hem kendi öğrencilerinin düşünme ve öğrenmeye dair sorunlarını hem de toplumdaki tartışma kültürünün zayıflığını fark etmiş ve bunun üzerine Soruşturan Topluluk Modeli’ni (Community of Inquiry Model) eğitim ortamına uyarlamıştır. Soruşturan Topluluk Modeli’ne göre sınıf ortamı, katılımcıların bilgiyi biçimlendirdiği, soruşturduğu, süzgeçten geçirdiği bir topluluk olarak düşünülür. 

Bu yüzden Çocuklarla Felsefe, didaktik bir öğretim metodu değildir. Oturumlar bilgiyi ‘aktaran’ bir öğretmen tarafından değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya ve soruşturmaya teşvik eden bir ‘kolaylaştırıcı’ tarafından yürütülür. Oturum sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış, eğitmenin değil çocukların aktif katılımının ürünüdür.

Kazanımları Nelerdir?

Çocuklarla Felsefe oturumlarında çocuklar felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmezler. Çocuklar, felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikâye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya gelirler. Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında cevaplar aranır, topluluk soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.

Çocuklarla Felsefe’nin çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine olumlu katkı sağladığı çeşitli bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu pedagoji, öncelikle çocukların düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunar. 

Çocukların akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerilerini geliştirir. Çocukların iletişim becerilerini geliştirir. Başkalarını derinden dinleme ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur. Çocukların duygu gelişimlerine etki eder. Çocuklar eleştiriyi kişiselleştirmemeyi, fikirlerini cesurca ifade etmeyi öğrenir. 

Bu Etkinliği Paylaş