Yapıldı/Tekrarlanacak... | ONLINE

Dünya Öykücülüğünden Portreler ve Öykü Yazarlığı

Dünya Öykücülüğünden Portreler ve Öykü Yazarlığı

Yapıldı/Tekrarlanacak...
ONLINE

Öykü yazmak için derinlemesine öykü okuma pratiği kazanmanın gerekliliğine inanıyoruz . 

Atölyemizde Dünya öykücülüğünün önemli isimlerinden birer öykü, her hafta detaylı tarihsel ve metinsel çözümlemeye tabi tutulacaktır . 

Katılımcıların böylece kendi yazım süreçlerinde de yararlanacakları bir kılavuz edinmeleri hedeflenmektedir.   Not: Okunacak öyküler, Atölye öncesinde katılımcılarla paylaşılacaktır . 

Hafta 1: Nikolay Vasilyeviç Gogol, Anton Çehov  

Hafta 2: E.A.Poe, James Joyce  

Hafta 3: F.Scott Fitzgerald, J.D.Salinger  

Hafta 4: Jorge Luis Borges, Gabriel Garcia Marquez . 

Emre Falay yürütücülüğünde yapılan atölyemiz, online ve etkileşimli olup, web üzerinden sanal sınıf oluşturarak yapılmaktadır. 

Katılımcılar gerektiğinde görüntüleri, sesleri ve çalışmaları ile paylaşımlarda bulunabilmektedirler.

Bu Etkinliği Paylaş