Yakında...

|

Online

Eylemde Sanat: Yürümek

Eylemde Sanat: Yürümek

Yakında...

Online

Antik Yunan’ın gezgin filozoflarından, flâneur’e ve günümüzün sadece yürüme eylemini içeren çalışmalar üreten sanatçılarına kadar gelen süreçte, yürüme eylemi yüzyıllar içerisinde farklı anlamlara sahip olmuştur. Antik Yunan Felsefesinden Romantizme uzanan çizgide, yürüme eylemi bir deneyim alanı ve radikal bir tutum haline gelmiştir.

Yürümek felsefe, şiir, roman, manifesto gibi farklı biçimlerle kendisini gösterirken, bu görsel sanatlar içerisinde de tespit edilebilmektedir. Yürümek, kent ya da doğa içerisinde gerçekleştirilen bir arınma süreci yaratırken, olağan ve günlük bir aktiviteden, aşama aşama, bir deneyim alanına dönüşmüştür ve sanatın üretim pratikleri arasına girmiştir.

Bu seminer programı kültür tarihinin bir parçası olarak yürüme eyleminin çağdaş sanat yapıtlarındaki kullanımını sanat tarihsel bir perspektifle incelemektedir. Böylece araştırmanın, günümüzde yürüme eylemine dayalı sanatsal üretimlerin kökenine dair bir tarihsel arka plan oluşturması da amaçlanmaktadır.

Fırat Arapoğlu sanat tarihçisi, eleştirmen ve bağımsız küratör olarak İstanbul’da çalışmaktadır. Altınbaş Üniversitesi’nde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Türkiye ve yurtdışında birçok serginin küratörlüğünü yapmıştır. 2019 projeleri arasında: “Future Unforgettable”, Krassimir Terziev solo sergi (2019, Versus Art Projects, İstanbul), İzler (2019, Mod, Moda), “İçimizdeki Şeytan” (2019, Artist İstanbul Sanat Fuarı), ve Simbart’ın tek günlük solo sergi programları sayılabilir. 3. Çanakkale Bienali’nin ile 3. ve 4. Uluslararası Mardin Bienalleri’nin eş-küratörlüğünü yapmıştır. Türkiye’de yurtdışında katkıda bulunduğu sanat dergileri arasında Genç Sanat, Art-İst Modern & Actual, ICE, ARTAM, Art Unlimited, Critical Culture, RH+, İstanbul Art News, Sanat Dünyamız ve Flash Art sayılabilir. Birgün, Cumhuriyet ve SOL gibi gazetelere de katkıda bulunmuştur. Sanat ve sanat eğitimi üzerine yazdığı makaleleri uluslararası sempozyumlarda sunmuştur. Aynı zamanda İstanbul Modern Art Müzesi, Moda Sahnesi, Narmanlı Sanat, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde konuşmalar yapmıştır. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği AICA-Türkiye’nin 2018-2020 başkanlığını yapmaktadır.

Bu Etkinliği Paylaş