Yapıldı/Tekrarlanacak

|

ONLINE

Fotoğraflar Ne Diyebilir ki?

Fotoğraflar Ne Diyebilir ki?

Yapıldı/Tekrarlanacak

ONLINE

Orhan Cem Çetin'in 80'li yılların sonlarından bu yana fotoğrafın evrimine koşut olarak sürekli güncellediği, hem Türkiye sınırları içinde hem de yurt dışında birçok ülkede onlarca kez sunduğu seminer şimdi F Akademi'de. 

Çıktısı düşünce olan bu buluşmada, fotoğrafın diğer temsil yollarına kıyasla ve tarihsel bir perspektif içinde, gerçeklikle, fotoğrafçının kendisiyle, fotoğraflananla, sözle, bellekle ve izleyiciyle ilişkisi tartışılacaktır. 

Atölye, bir ifade aracı olarak fotoğrafın gücünü ve sürekli artan olanaklarını vurgulamakla beraber, sanatta ve iletişimde güçsüz, kifayetsiz kaldığı, yerini başka yöntemlerle paylaşmak ya da tümüyle terk etmek durumunda kalabileceği vakaları da gözden geçirmektedir.

Çok sayıda görsel örnekle desteklenmiş olan akış, iki etkileşimli oturum olmak üzere, toplam 4 saate yayılacaktır.

Oturumun dili Türkçedir.

Görsel sanatlarla ve görsel iletişim ile ilgilenen herkes katılabilir. 

Bu Etkinliği Paylaş