Yapıldı/Tekrarlanacak... | ONLINE

Klasik Müziğin Tarihi

Klasik Müziğin Tarihi

Yapıldı/Tekrarlanacak...
ONLINE

Ortaçağ'dan Rönesans'a, Barok Dönem'den Klasik Dönem'e, Romantik Dönem'den günümüze klasik müziğin evrimi, gelişimi ve tarihi… 

Klasik Müzik; felsefi ve antropolojik açıdan ele alınırken, Köleci Toplumdan günümüze müziğin yolculuğuna çıkılıyor.  

Genel olarak ‘Batı Sanatı’ olarak algılanan ve iktidarın imgeleriyle anlatılagelen Klasik Müziğin, tüm insanlığın ortak ürünü olduğu vurgusuyla öne çıkan seminer, Müzikolog Beste Nur Sarı yönetiminde yapılacaktır.  

Seminerlerimiz online ve etkileşimli olup, web üzerinden sanal sınıf oluşturarak yapılmaktadır. Katılımcılar gerektiğinde görüntüleri, sesleri ve çalışmaları ile paylaşımlarda bulunabilmektedirler.

Bu Etkinliği Paylaş