Yakında... | ONLINE

Sinemayı Anlamak

Sinemayı Anlamak

Yakında...
ONLINE

Bir film, izleyicisinin zihninde bıraktığı sorularla nefes almaya devam eder. 

Meraklısı olan insandan, alt metinde geçen ipuçlarını bulmak için çabalayan sinemaseverlere; mitolojik, teolojik, ideolojik, sosyolojik, psikolojik, tarih, feminist ve yönetmen sineması üzerine, 4 haftalık online ve interaktif bir seminer “Sinemayı Anlamak”. 

Seminerlerimiz online ve etkileşimli olup, web üzerinden sanal sınıf oluşturarak yapılmaktadır. Katılımcılar gerektiğinde görüntüleri, sesleri ve çalışmaları ile oturuma katkı koyabilmektedirler.

Bu Etkinliği Paylaş