Yapıldı/Tekrarlanacak... | ONLINE

Uygarlık Tarihi

Uygarlık Tarihi

Yapıldı/Tekrarlanacak...
ONLINE

İlk toplumlardan günümüz kentlerine, edebiyattan müziğe, ilk yazıt örneklerinden ilk şarabın sunağına, ilk masal anlatısından sanayi devrimine ve günümüze uzanan tarihimizin sanat ve kültürdeki iz düşümü… 

4 hafta sürecek seminerimizin anlatıcısı, çalışmalarını ve üretimlerini bu başlıklarda sürdüren Antropolog Özkan Öztaş olacak . 

Dört hafta sürecek sunumlarda, kültür ve sanat alanından örneklerle insanlık tarihinin izleği sürülecek. Uzun, yakın hikâyemizin keyifli bir okuması için bir araya geliyoruz . 

1. Hafta: Mağara duvarlarından ilk kentlere: Avcı-toplayıcı topluluklar, ilksel üretim araçları, tarım kültürünün ilk adımları.  

2. Hafta: Sınıflı toplumlar ve inanışların ortaya çıkışı: Neolitik toplumlar, ilk devletler, kültürün İnşası, edebiyatın ve sanatın şekillenmesi.  

3. Hafta: Karanlık dönem kapanırken: Aydınlanmanın Avrupa'sı, sanatta ve kültürde devrimler, Fransız İhtilali / İhtilal-i Kebir.   

4. Hafta: Makinelerin dişlilerinde eriyen zaman: Sanayi Devrimi'nden günümüze "büyük insanlık" . 

Seminerlerimiz online ve etkileşimli olup, web üzerinden sanal sınıf oluşturarak yapılmaktadır. Katılımcılar gerektiğinde görüntüleri, sesleri ve çalışmaları ile paylaşımlarda bulunabilmektedirler.

Bu Etkinliği Paylaş