Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 SATICI

Ünvanı: AHMET YAKAR(“F AKADEMİ”)

(Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

Adresi: Gürselpaşa Mah. 75489 Sok. No: 12/6 Seyhan/Adana

Telefon: 0533 387 96 07

Fax:

E-posta adresi: bilgi@f-akademi.com

Mersi No:

 

1.2 ALICI

Adı Soyadı:

Telefon:

Eposta adresi:

 

MADDE 2 - KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.f-akademi.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

F AKADEMİ, kültür sanat ekseninde çeşitli konularda online seminerler ve atölyeler düzenlemektedir. Ayrıca, benzer konu ve içeriklerde hazırlanmış, özel sunum ve seminer kayıtları oluşturmaktadır.

Bu atölye ve seminerlerle ilgili ayrıntılar, süre bilgileri ve ücret bilgileri  www.f-akademi.com sitemizde yer almaktadır.

Atölye ve seminerler; içeriğe göre, her biri 90 dakika ile 120 dakika arasında değişen bir veya birden fazla oturumlardan oluşabilir. Oturum sayısı, her bir atölye/seminer/kayıt için, web sitesinde yer almaktadır. 

 

MADDE 4 - CAYMA HAKKI:

4.1.Mesafeli Abonelik Sözleşmesi kapsamında SATICI tarafından sunulan hizmet, Mesafeli Satışlara ilişkin Yönetmelik gereği anında ifa edilen hizmetler ve belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler kapsamında olup tüketiciye anında teslim edilmekte olduğundan KATILIMCI/ALICI’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

4.2.Hizmet ifasına başlandı ise ve bu süre içinde KATILIMCI/ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle örneğin canlı atölye/seminer oturumları veya bir seminer kaydı KATILIMCI/ALICI ’nın cihazının yazılım veya donanım yetersizliğinden,  tarayıcı sürümünün eski olması veya ALICI’nın internet bağlantısının zayıflaması, kesilmesi gibi tamamen KATILIMCI/ALICI’dan kaynaklanan veya benzer sebeplerle ayıp iddiasında bulunulamaz, cayma hakkı kapsamında değerlendirilemez, bu sebeplerle ücret iadesi talep edilemez. Bu durumda SATICI sorumluluk kabul etmez.

4.3. Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar şunlardır:

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler

 

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER

6.1 F AKADEMİ kültür sanat ekseninde çeşitli konularda online seminerler ve atölyeler düzenlemektedir. Bu atölye ve seminerlerle ilgili ayrıntılar süre bilgileri ve ücret bilgileri     www.f-akademi.com sitemizde yer almaktadır.Atölye ve seminerler; içeriğe göre, her biri 90 dakika ile 120 dakika arasında değişen bir veya birden fazla oturumlardan oluşabilir. Oturum sayısı, her bir atölye/seminer için web sitesinde yer almaktadır. F Akademi, atölye/seminerin içeriği, katılımcı sayısı ve etkileşimine göre, söz konusu süreleri kısaltma veya uzatma, oturumların gün ve saatini değiştirme ve oturum sayılarını azaltma ya da arttırma hakkını saklı tutar.

 

6.2 Katılımcı’nın 18 yaş üzeri olması şarttır. Atölye ve seminer programlarına katılım için satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce, seminere ilişkin bilgiler web sayfasının ilgili bölümünden tam olarak okunmalıdır.

6.3 ALICI, www.f-akademi.com internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. www.f-akademi.com İnternet Sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

6.4 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, satıcı öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya bildirir ve ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ücret iadesi yapabilir.

6.5 Hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, internette yaşanan kesintiler, arızalar, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemleri, genel elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, doğal afet, yangın, sel, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşması, isyan, grev, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi SATICI’nın makul kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, SATICI yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

6.6 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.

6.8 Alıcı/Katılımcı’nın, seminerin sağlıklı şekilde yürütülmesini engelleyici davranması, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemesi halinde, F Akademi, Katılımcı’yı oturum dışına çıkarma ya da atölye/seminerlere almama hakkına her zaman sahiptir. SATICI bu ve benzeri hallerde sunduğu hizmeti ve sözleşmeyi iptal edebilir. Böyle bir durumda hizmetin kullanılan kısmı oranındaki ücret satıcıda kalmak üzere, geri kalan miktarın iadesini 7 iş günü içerisinde yapabilir.

6.9 SATICI hizmete sunduğu etkinlikleri kayıt altına almakta olup, bu kayıtlar üzerindeki tüm haklar SATICIYA aittir. Etkinliklerin tüm hakları SATICIYA ait olup; ALICI/KATILIMCI başka bir teknoljik alet ile görüntü,ses ve video kaydı almamayı ve paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder. Alıcı, satın aldığı atölye, seminer ve kayıt hakkını ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, hiçbir ticari amaçla kullanmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Alıcı/Katılımcı, Atölye, seminer ve kayıtları, online yürütülecek oturumdaki diğer katılımcı kişiler, materyaller vd görünürlükleri hiçbir şekilde kaydetme ve bu kayıtları herhangi bir şekilde yayınlama veya sari şekillerde kullanma ve saklama hakkına sahip değildir; buna aykırı davranışı halinde her türlü yasal sorumluluk kendisine aittir ve F Akademi’nin maddi manevi uğrayacağı her türlü zararı talep hakkı saklıdır.

6.10 Canlı oturum veya kayıtlarda dile getirilen her tür beyan, görüş ve düşünceler ifade eden kişileri bağlar. F Akademi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.11 Seminerlere maksimum ve minimum katılımcı sayısı F Akademi tarafından belirlenir. Bazı seminerlerde kapasite hızlı bir şekilde dolabilir; F Akademi kapasite konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. F Akademi,uygun göreceği durumlarda ilave kayıt alma imkanına da sahiptir. Atölye/Seminer oturumlarının tarihleri F Akademi tarafından çeşitli nedenlerle değiştirilebilir ya da iptal edilebilir. F Akademi, tarihi değiştirilmiş bir seminerin yeni tarihi ve saati konusunda katılımcıyı bilgilendirecektir. Tarihi değiştirilmiş seminere katılımın mümkün olmadığı hallerde ödenen ücret iade edilmez.

6.12 Atölye/Seminer katılımcı sayısının 10 kişinin altında kaldığı durumlarda seminer F Akademi tarafından yapılmayabilir ve bu durum F Akademi’nin semineri iptali anlamına gelir ve ALICI’ya iade hakkı doğurur.

6.13 Katılımcılardan kaynaklanan sebeplerle kaçırılan atölye ve seminer oturumlarının saati, telafi ya da tekrar uygulaması bulunmamaktadır. Aynı seminer programının uygulandığı başka bir gruba ya da aynı başlıklı seminerin ileri tarihteki bir başka bölümüne katılmak da benzer şekilde kabul edilmeyecektir.

6.14 F Akademi tarafından iptali zorunlu olan seminerlerin ücretleri, Katılımcıların bankasına 7 iş günü içinde geri ödenir ancak iade süresi, kredi kartının ait olduğu banka uygulamasına göre değişmektedir.


6.15 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 7 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

MADDE 7 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

İstisna
İşbu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

SATICI

AHMET YAKAR(“F AKADEMİ”)

ALICI

………...