ATÖLYE KAYIT VE ÖDEME EKRANI

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 

SATICI: AHMET YAKAR

Adı Soyadı : <AD>

Telefon :

Eposta adresi :

MADDE 2 - KONU Iİşbu Sö zleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.f-akademi.com Iİnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ü rü nü n satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tü keticilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sö zleşmeler Yö netmeliği hü kü mleri gereğince tarafların hak ve yü kü mlü lü klerinin saptanmasıdır.

Siparişiniz için Teşekkürler!