Ön Bilgilendirme Formu

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan: AHMET YAKAR(“F AKADEMİ”)

(Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

Adres: Gürselpaşa Mah. 75489 Sok. No: 12/6 Seyhan/Adana

Telefon: 0533 387 96 07

Fax:

 

Eposta adresi:

Mersis No: bilgi@f-akademi.com

2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı/Ünvanı :

Teslimat Adresi      :

Telefon                   :

Eposta                   :

3. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; Alıcının, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.

F AKADEMİ kültür sanat ekseninde çeşitli konularda online seminerler ve atölyeler düzenlemektedir. Ayrıca, benzer konu ve içeriklerde hazırlanmış, özel sunum ve seminer kayıtları oluşturmaktadır.

Bu atölye, seminer ve kayıtlarla ilgili ayrıntılar süre bilgileri ve ücret bilgileri  www.f-akademi.com sitemizde yer almaktadır.

Atölye ve seminerler; içeriğe göre, her biri 90 dakika ile 120 dakika arasında değişen bir veya birden fazla oturumlardan oluşabilir. Oturum sayısı, her bir atölye/seminer/kayıt için web sitesinde yer almaktadır. 

5-MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİMİ

5.1.Satın alınan hizmet, otomatik olarak, ALICI’nin işleme onay verip Mesafeli Abonelik Sözleşmesi’yi kabulü ardından ödemenin tahsil edilip elektronik ortamda teslim edilmektedir.  ALICI, Platform’a giriş yaparak Platform üzerinden hizmetin sunulduğu gün ve saatte alabilir.

5.2.Satın alınan  hizmet bedeli herhangi bir nedenle tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme SATICI’ye ulaşmaz ise, SATICI satın alınan  hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.3.Hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, internette yaşanan kesintiler, arızalar, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemleri, genel elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, doğal afet, yangın, sel, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşması, isyan, grev, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi SATICI’nın makul kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, SATICI yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

5.4.SATICI’nın kusurundan kaynaklanan nedenlerle Sözleşmede belirtilen nitelikte hizmet sunulamaması halinde ALICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15. maddesinde yer alan haklara sahiptir.

6. ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

7. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcının müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

9. CAYMA HAKKI:

6.1.Mesafeli Abonelik Sözleşmesi kapsamında SATICI tarafından sunulan hizmet, Mesafeli Satışlara ilişkin Yönetmelik gereği anında ifa edilen hizmetler ve belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler kapsamında olup tüketiciye anında teslim edilmekte olduğundan ALICI’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

6.2.Hizmet ifasına başlandı ise ve bu süre içinde ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle örneğin canlı atölye/seminer oturumlarının veya bir seminer kaydının, ALICI ’nın cihazının donanımsal veya yazılımsal yetersizliğinden, tarayıcı sürümünün eski olması veya ALICI’nın internet bağlantısının zayıflaması, kesilmesi gibi tamamen ALICI’dan kaynaklanan veya benzer sebeplerle ayıp iddiasında bulunulamaz, cayma hakkı kapsamında değerlendirilemez, bu sebeplerle ücret iadesi talep edilemez. Bu durumda SATICI sorumluluk kabul etmez.

6.3.Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar şunlardır:

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler

11. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

12. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

13. SON HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

Alıcı; 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.